Koruna života

Videa


Festus Nsoha

Festus Nsoha je Starším pastorem Církve Oáza a mezinárodním mluvčím, který slouží velmi intenzivně na mnoha místech po celém světě. Pánova navštívení, zjevení od Boha a působivý vhled do Kristových tajemství jsou typickými znaky jeho apoštolské služby v konečném čase.

Joel & Nicole Baker

Joel a Nicola Bakerovi jsou pastoři – misionáři momentálně v Černé Hoře. V posledních osmi letech z dosavadní více než třicet tři let trvající misijní služby tam založili a vedou dva sbory, předtím sloužili šest let v Bosně, odkud se po deseti letech intenzivní pastorské a misijní služby přesunuli z České republiky, kde strávili deset let. Bakerovi jsou autory nesčetných biblických kurzů a vyučování. Joelův bohatý prorocký vhled do doby, ve které žijeme, je velkým požehnáním pro Kristovo tělo. Církev Oáza s radostí znovu uvítá pastora Joela a Nicolu Bakerovy na konferenci Majestát.

Dariusz Pietruskiewicz

Dariusz Pietruskiewicz je pastorem církve ARKA v polském Kladsku. Pastor Dariusz a tým z Polska byl velkým požehnáním již loni na konferenci Majestát 2016. Těšíme se na to, co Pán skrze něj udělá letos.

Dariusz Suszek

Dariusz Suszek je pastorem letniční Církve "Svídnice pro Ježíše" v Polsku. Skrze jasné a zřetelné zjevení Božího slova ho Pán jako mladého katolického kněze přivedl k sobě, spasil ho a dal se mu osobně poznat. Více než 20 let jsou jeho víra v Pána Ježíše, osobní svědectví a kázání Slova mocným požehnáním pro celé Tělo Kristovo.

Adresa


PRAHA 6, BĚLOHORSKÁ 24
KINO DLABAČOV, HOTEL PYRAMIDA


Parkování a doprava


Parking map

MODRÁ ZÓNA
parkování jen pro rezidenty a abonenty
(bydlící u předplatitele)
platí Po - Pá

FIALOVÁ ZÓNA
placené parkování
platí Po - Pá

DOPRAVA
bus: 143, 149
tramvaj: 22, 25, 23
na zastávku Malovanka

Registrace


Registrace skončila