Zpět


13. - 16. 9. 2018
Vítězné náměstí 4/684KAZATELÉFESTUS NSOHA

Festus Nsoha je Starším pastorem Církve Oáza a mezinárodním mluvčím, který slouží velmi intenzivně na mnoha místech po celém světě. Pánova navštívení, zjevení od Boha a působivý vhled do Kristových tajemství jsou typickými znaky jeho apoštolské služby v konečném čase.


TIM VINCE

Tim se stal křesťanem v září roku 1979 na internátní škole a záhy si zamiloval studium Bible. Protože sám získal křesťanské vzdělání, cestuje nyní po Evropě a propaguje školy a domácí vzdělávání, které jsou postavené na křesťanských a biblických základech. Užijete si bohatství Božího slova, protože když ho Tim vykládá, ožije pro vás. Církev Oáza si Timovu službu vždy velmi užívá, proto očekáváme a těšíme se, že skrze Tima budeme požehnaní i na konferenci Majestát 2018.


GEORGE IZUNWA

Pastor George Izunwa je vedoucím pastorem církve Gateway International Church se sídlem ve městě Port Harcourt v Nigérii. Pastor George je povolaný, pomazaný a Bohem poslaný, aby "učil Boží lid síle". Tisíce lidí byly pozitivně zasaženi jeho službou ať už v podobě kázání, televizního vysílání, knih, audio nahrávek, evangelizací a zvláštních seminářů. Pastor George nebude sloužit v Církvi Oáza poprvé, velmi se proto těšíme na mocné Boží slovo a dokázání Ducha a moci skrze jeho službu na konferenci Majestát.

MANUELA IZUNWA

Manuela je pomazaná, energická žena, která pro plný život v Kristu inspirovala už mnoho žen. Je autorkou několika knih, vynikající učitelkou, řídí službu mládeži, je manželkou pastora George Izunwy a maminkou tří dětí. Na konferenci bude sloužit ženám v sobotu dopoledne.

KAPELYTRETÍ DEŇ

Košická kapela, kterou založili v roce 1992 Miroslav Tóth, Samuel Evin a Marcela Bertová. Tretí deň hudbu nechápe jako cíl, ale jako prostředek k oslavě živého Boha. Během 20 let koncertování na Slovensku i v Čechách se snaží lidi přivádět do Boží přítomnosti a také zasáhnout současnou generaci.


OÁZA WORSHIP BAND

Boží přítomnost, blízkost a pomazání svatého Ducha přináší Oáza Worship Band, když slouží Pánu. Nadčasová křesťanská hudba, která nic nepředstírá a na nic si nehraje, která působí, že se manifestují dary Ducha. Těšíme se na jejich službu.

Zpět


Jak se na konferenci dostanete?Metro - trasa A, stanice Dejvická, výstup směr Vítězné náměstí

Tramvaj - 1, 2, 7, 8, 11, 13, 14, 18, 2, 22, 25, 26, 36 - zastávka Vítězné náměstí

Bus - 143, 149, 180 zastávka Vítězné náměstí a několik dalších spojů

Auto - v oblasti jsou modré a fialové parkovací zóny, modré jsou rezidenční, tam se parkovat nedá, ale fialové, označené bílou čárou na silnici, ale fialovou na mapě (viz níže) jsou pro parkování možné. Od 18 - 20 hodin ve všední den je parkování zpoplatněno (připravte si drobné nebo platební kartu), ale od 20 hod a o víkendu je parkování zdarma. Viz popis.

Dále je možnost zaparkovat v placených garážích nedaleko.
Informace zde


Zpět